Logo_CAT_Positivo_H_RGB

Missió, visió, valors

Missió, visió i valors de la Fundació Can Cet

La missió de la Fundació Can Cet és impulsar, fomentar i innovar en projectes per al desenvolupament personal i el creixement de la persona en tots els àmbits de la seva vida, oferint una especial atenció als col·lectius més vulnerables i la diversitat funcional, seguint la trajectòria de Can Cet, però estenent la seva missió a la població en general, incloent-hi la infància.

La nostra visió

Ser una organització

compromesa amb la societat en general i especialment amb el col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i la diversitat funcional.

Ser un centre de referència,

líder a generar noves oportunitats que permetin transformar les relacions personals i empresarials.

Ser una Fundació capaç

de donar suport amb recursos humans i materials a iniciatives destinades a la millora de la capacitació professional i el creixement personal.

Comptar amb un equip

de persones compromeses amb la consciència social, el desenvolupament personal, la integració laboral i la responsabilitat social corporativa.

Ser una institució transparent

i respectada, capaç de sensibilitzar la societat sobre el seu objectiu fundacional.

Els nostres valors

Els valors de la Fundació Can Cet i de tot el seu equip es fonamenten en la sostenibilitat, la transparència i el compromís amb les persones.

Responsabilitat

per a una societat més sostenible.

Compromís

amb el creixement personal.

Empatia

cap a les persones amb diversitat funcional.

Integritat,

honestedat i transparència.

Cura

pel medi ambient.

Respecte

i confiança en el desenvolupament espiritual.

Solidaritat,

justícia i defensa de la dignitat humana.

Confiança

en el canvi individual per a la transformació social.

Servei

a les persones i empreses.

Els projectes de la Fundació es basen en els valors de l’Economia del Bé Comú, regits per una sèrie de principis bàsics que representen valors humans: confiança, honestedat, responsabilitat, cooperació, solidaritat, generositat i compassió, entre d’altres.

La finalitat de la Fundació està compromesa amb els valors de la Nova Tradició Kadampa – Unió Internacional de Budisme Kadampa (NKT – IKBU).

Economia del bé Comú

L’Economia del Bé Comú és una proposta de model econòmic i social que pretén reorientar el model econòmic actual, per a que en lloc de basar-se exclusivament en la maximització del benefici individual, s’enfoqui al servei del bé comú i la cooperació. Va néixer el 2010, promoguda per l’economista austríac Christian Felber.

L’enfocament de l’EBC es basa en la defensa d’un model d’economia cooperativa de mercat alternatiu al capitalisme i a l’economia planificada, que tingui cura de valors com la dignitat humana, la igualtat, la justícia, la solidaritat, la transparència i el respecte al medi ambient, i aposti per la importància de la democratització de les empreses i la reducció de la petjada ecològica. L’EBC prioritza sempre les persones sobre el capital, assegurant-ne els drets.

La situació actual ens porta a ser crítics amb alguns aspectes bàsics de les societats capitalistes, com l’individualisme, l’afany de lucre i la competència, o els indicadors exclusivament basats en el benefici financer, l’impacte ecològic excessiu, etc. Per això, el moviment de l’EBC ofereix una sèrie de conceptes alternatius i propostes orientades a llarg termini per a una transformació del sistema.

Tot aquest concepte teòric es defineix de manera pràctica i dinàmica per diferents associacions i autors que treballen per impulsar-ne l’aplicació. A Fundació Can Cet donem suport a aquesta transformació i estem compromesos a donar suport a les activitats de l’EBC a la nostra societat, confiant que un canvi és possible.

Nova Tradició Kadampa – Unió Internacional de Budisme Kadampa (NKT – IKBU)

La NKT és una organització internacional sense ànim de lucre, establerta com una associació internacional de centres per a l’estudi i la meditació del Budisme Mahayana. Va ser fundada el 1991 pel venerable Gueshe Kelsang Gyatso, un mestre i monjo tibetà mundialment conegut, que estava disposat a apropar a les persones del món occidental la saviesa budista i el mètode de la meditació per millorar les seves vides.

Per això, l’objectiu de la NKT és oferir saviesa pràctica de Budisme Kadampa a les persones del món modern, amb centres, programes i cursos oberts a totes les persones, siguin budistes o no, i independentment de la seva nacionalitat, edat, sexe o capacitats .

La NKT compta amb l’anomenat Projecte Internacional de Temples per a la Pau al Món, per al desenvolupament i la construcció de temples tradicionals i no tradicionals, centres de meditació i recessos, i l’impuls de les activitats dels seus Cafès de la Pau i de la editorial Tharpa, editorial benèfica per a la publicació de llibres i eBooks de Budisme Modern, així com altres articles en molts idiomes. El nombre de lectors dels llibres de Venerable Gueshe-la a tot el món puja a centenars de milers.

El Patronat de la fundació Can Cet confia, per experiència pròpia, en el benefici d’aquest mètode i ensenyaments mil·lenaris perquè les persones de la nostra societat desenvolupin la seva inquietud espiritual i gaudeixin de vides més harmonioses i plenes.

Fundació Can Cet neix per fomentar el desenvolupament personal i el creixement personal