Logo_CAT_Positivo_H_RGB

Economies Transformadores

A la Fundació Can Cet som crítics amb aspectes del sistema vigent que no són justos ni solidaris, per això donem suport a la promoció de noves pràctiques socioeconòmiques i nous models econòmics més respectuosos amb les persones, el medi ambient i el bé social.

Creiem en noves maneres de viure i de fer economia, socials i solidàries, i coneixent ecosistemes d’experimentació d’aquests nous models que persegueixen minimitzar l’impacte social i ecològic, la Fundació Can Cet, impulsa projectes que influeixin positivament a la societat i al debat polític .

Promoció dels valors de l’economía del bé comú

Establim convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades que posen en pràctica formes d’actuació d’acord amb els principis de l’economia social i solidària i que busquen un impacte social i mediambiental positiu mitjançant relacions ètiques.

Impuls de nous projectes afins amb els principis fundacionals

La Fundació Can Cet dona suport i fomenta l’aparició de projectes innovadors i emprenedors, així com de start ups o empreses de nova creació que treballin per a l’impuls de les idees i els principis de l’economia social, la diversitat, la solidaritat i la igualtat, així com altres valors fundacionals.

Creiem en noves maneres de viure i de fer economia, socials i solidàries

Projectes Vigents

Col·laboració amb el projecte de comunicació de l’Associació Catalana per a l’Economia del Bé Comú

El foment del desenvolupament i el creixement de les persones és un dels valors principals que defensa l’Economia del Bé Comú, promovent valors com la solidaritat, la dignitat humana, la justícia social, la transparència i la democràcia. Posant les persones al centre per aconseguir el seu creixement i desenvolupament tant dins de les organitzacions com a la societat en general, es tracta d’una iniciativa que comparteix els valors i principis de la Fundació Can Cet. Per això, la proposta de patrocini per al projecte de comunicació de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú ha estat valorada

Llegir Tot

Col·laboració amb el projecte de comunicació de l’Associació Catalana per a l’Economia del Bé Comú

El foment del desenvolupament i el creixement de les persones és un dels valors principals que defensa l’Economia del Bé Comú, promovent valors com la solidaritat, la dignitat humana, la justícia social, la transparència i la democràcia. Posant les persones al centre per aconseguir el seu creixement i desenvolupament tant dins de les organitzacions com a la societat en general, es tracta d’una iniciativa que comparteix els valors i principis de la Fundació Can Cet. Per això, la proposta de patrocini per al projecte de comunicació de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú ha estat valorada

Llegir Tot

Altres Notícies