Logo_CAT_Positivo_H_RGB

Finalització del projecte de comunicació de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú.

Comparteix

Finalització del projecte de comunicació de l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú.

La Fundació Can Cet va seleccionar l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú per a l’atorgament d’una subvenció econòmica que es va materialitzar el juliol del 2022, mitjançant un conveni de col·laboració. El projecte presentat per l’Associació anava dirigit a reforçar l’àrea de Comunicació amb la professionalització de les estratègies i activitats programades per assolir l’objectiu de fer créixer el coneixement del moviment de l’Economia del Bé Comú (EBC) a la societat, alhora que incrementar la base de socis i simpatitzants per ampliar la seva capacitat d’acció.

El Projecte de Comunicació 2022-2023, pel qual es va signar l’acord, ara ha finalitzat i ha estat avaluat molt positivament, havent assolit els objectius previstos i havent realitzat activitats i posat en marxa iniciatives per a la millora de la comunicació sobre l’EBC a Catalunya. De l’impacte del projecte en destaquem:

  • Un increment del 350% en la participació en activitats organitzades per l’Associació, i un 25% en la seva Assamblea.
  • Un increment del 12% en el número de socis.
  • El desenvolupament d’accions per captar nous patrocinis, amb un retorn positiu.
  • Mes d’un 70% de creixement de les visites a la web de l’Associació.
  • Un increment del nombre de publicacions a les xarxes socials, així com en el nombre de seguidors (Linkedin creix en un 45%, Instagram en un 26% i Twitter en un 1%).
  • La millora de la Comunicació Interna, amb la creació d’un butlletí informatiu.
  • La millora de la Comunicació Externa amb una planificació de campanyes en curs.
  • La Celebració de la 1ª de les Jornades de l’EBC 2023: “Innovalors”, per una industria catalana sostenible.
  • Les diverses accions realitzades per millorar l’organització interna de l’Associació.

L’Economia del Bé Comú (EBC) és un nou enfocament econòmic promogut per l’austríac Christian Felber, que es presenta en harmonia amb una varietat de plantejaments socioeconòmics i polítics que tenen com a objectiu emmarcar l’activitat econòmica dins dels límits ecològics i socials. Es tracta, per tant, d’un model socioeconòmic que té com a finalitat principal assolir el Bé Comú, reorientant el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocant-lo al servei del bé comú.

Per a més informació sobre el compromís de la Fundació Can Cet respecte a les economies transformadores, consulteu aquí.