Logo_CAT_Positivo_H_RGB

Transparencia i bon govern

Portal de transparència i bon govern de la Fundació Can Cet

Fundació Can Cet

La Fundació Can Cet, amb CIF número G05294111 és una entitat d’iniciativa social, inscrita amb el número 3218 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Està classificada com a benèfica de tipus assistencial i cultural.

Per contactar amb la Fundació Can Cet pots fer-ho…

 • Por correu postal dirigit a:
  Fundació Can Cet
  Carrer de Manuel Fernández Márquez, 21 08918 Badalona, Barcelona
 • Per correu electrònic dirigit a:
  fundaciocancet@fundaciocancet.org
 • Pàgina web institucional
  A través del portal web www.fundaciocancet.org disponible en català, castellà i anglès.

Transparència i bon govern

La missió de la Fundació Can Cet és impulsar, fomentar i innovar en projectes per al desenvolupament i ceixement personal en tots els àmbits de la seva vida, oferint una especial atenció als col·lectius vulnerables i la diversitat funcional, seguint la trajectòria de Can Cet, però estenent la seva missió a la població en general, incloent-hi la infància.

Membres del Patronat de la Fundació Can Cet:

 • Jorge León García, fundador i president

 • Carmen Tomás Pellejero, vocal

 •  Joan Martínez González, vocal

 • Olga Riba Tort, secretària

Direcció de la Fundació Can Cet:

 • Crisanta Rodríguez Lavado, directora

Informació Econòmica