medita

Molt Aviat

Proximamente | Coming Soon

La Fundació té per objecte el foment del desenvolupament i el creixement de les persones en general en tots els àmbits de la seva vida (personal, professional i espiritual) amb especial atenció vers dels col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social, mitjançant programes, formació  i projectes que permetin consolidar aquesta finalitat.

La Fundación Can Cet tiene por objeto el fomento del desarrollo y el crecimiento de las personas en general en todos los ámbitos de su vida (personal, profesional y espiritual) con especial atención a los colectivos con discapacidad o en riesgo de exclusión social, mediante programas, formación y proyectos que permitan consolidar esta finalidad.

Fundació Can Cet aims to promote the development and growth of people in general in all areas of their lives (personal, professional and spiritual) with special attention to groups with disabilities or at risk of social exclusion, through programs, training and projects that consolidate this purpose.

Contacto | Contact